Usługi

Do zadań naszej Spółki należy dostawa wody, odbiór ścieków, utrzymanie terenów zielonych oraz gminnych dróg i poboczy, 

a także odbiór śmieci. 

Poniżej znajdziecie Państwo cennik poszczególnych usług.

 

Dostawa wody
Utrzymanie dróg i terenów zielonych
Usługi asenizacyjne
cennik
Pozostałe usługi
cennik
Budowa przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych

 

WIĘCEJ INFORMACJI

Pobór wody z hydrantu przeciwpożarowego


                CENNIK

Gospodarowanie odpadami

 

więcej informacji