USŁUGI ASENIZACYJNE

Pismo dotyczące zmiany ceny

usług asenizacyjnych

Usługi można zamówić w godzinach otwarcia oddziału, dzwoniąc pod telefonu 690-009-360,

tonowo wybierając 6.

Cennik

Do 17.12.2023r. 150zł*

Od 18.12.2023r. 190zł*

 
 
* Od 01.03.2023r. w przypadku konieczności montażu dodatkowego przewodu do urządzenia zasysającego oraz zaangażowania kolejnego pracownika, każdorazowo do faktury zostanie doliczona opłata adaptacyjna w wysokości 50,00zł.
 

Zajmujemy się wywozem nieczystości na terenie Gminy Pszczółki. 

Do każdej usługi wystawiamy fakturę vat  z 7-dniowym terminem płatności.

 

Cena obejmuje jeden wywóz  ścieków o objętości 9m³.

 

Działamy w oparciu o umowy długoterminowe.