Odbiór odpadów na terenie Gminy Pszczółki

Szanowni Państwo,

Spółka Eco Probe informuje, iż odpady są zabierane przez pracowników jedynie w workach lub pojemnikach przypisanych kolorystycznie do poszczególnej frakcji, tj:

 

  • zmieszane – kolor czarny,

 

  • metale i tworzywa sztuczne – kolor żółty,

  • szkło – kolor zielony,

  • papier – kolor niebieski,

  • bio – kolor brązowy  (dopuszcza się kolorystykę worka inną niż wskazana pod warunkiem umieszczenia na nim adnotacji "BIO").

UWAGA!

 

Worki wydawane przez Spółkę służą tylko i wyłącznie do segregacji poszczególnych frakcji odpadów zgodnie z ich kolorem i przeznaczeniem.

Worki zawierające odpady niezgodne z frakcją nie będą odbierane.*

 

* np. zielony worek przeznaczony do szkła zawierający odpady bio nie zostanie odebrany. 

Pracownicy dokonują weryfikacji zawartości pojemników/ worków.

 

Jednocześnie chcielibyśmy poinformować, że śmieciarki użytkowane przez Spółkę Eco Probe posiadają monitoring umożliwiający weryfikację przygotowanych do odbioru odpadów, co przedstawiają poniższe zdjęcia.

 

Uchwala Rady Gminy dotycząca odbioru odpadów:


lxvii_407_22.pdf